Čikāgas latviešu biedrība

2010. gada 13. janvarī apritēja 75 gadi, kopš dibināta Čikāgas latviešu biedrība.  To toreiz sauca par Čikāgas latviešu klubu un to dibināja 13 latvieši ar devīzi: “Vienībai, draudzībai, labdarbībai un izglītībai.”  Šie vārdi likti biedrības darba pamatos un uz tiem veidojās un auga biedrības darbs.

Kluba devīzes ietvaros, jaunā organizācija rīkoja referātu vakarus, atcerējās nacionālos svētkus, dziedāja, rīkoja teātra izrādes un citas sanāksmes.  Lielu vērību piegrieza slimiem un trūkumā nonākušiem tautiešiem.
Ievērojamas pārmaiņas biedrības dzīvē notika ap 1949. gadu, kad Čikāgā ieceļoja latvieši no Eiropas un pamazām pārņēma tās vadību.  Strauji pieauga darbība visās nozarēs.  Kulturālais darbs gāja plašumā: pirmo reizi sarīkoja Kultūras dienas, sāka atbalstīt jaunatnes organizācijas un latviešu skolu, un turpināja svinēt nacionālos svētkus un piemiņas dienas.

1954. gadā Čikāgas latviešu kluba vārdu mainīja uz Čikāgas Latviešu biedrību, jo kluba nosaukums vairs neatbilda biedrības mērķiem.  Pie biedrības nodibinājās Bēru fonds, Akadēmiskā kopa, Ekskursiju vadība un Sporta un Filatelistu sekcijas.

Līdz Latvijas neatkarības atgūšanai, Biedrības darbība bija nacionālistiski politiska, kā arī sabiedriska un kulturāla. Mūsdienu Biedrība atbalsta latviešu kulturālo dzīvi Čikāgā, organizējot sarīkojumus (arī kopā ar citām organizācijām) un ziedojot līdzekļus gan Latvijai pa labu, gan mūsu vietējās Čikāgas sabiedrībai par labu. ČLB arī apsaimnieko latviešu namu, kārtojot tās telpu apkopšanu, kā arī finanses.