13375240

Novuss Čikāgā! Ieeja brīva/spēlē visi.
2014-10-12


Svētdien, 2014. g. 12 oktobrī, plkst. 12' os, Čikāgas latviešu namā, 4146 N. Elston Ave., 1. stāvā: Novuss Čikāgā! Ieeja brīva/spēlē visi.

Turnīra dalībniekiem maksa $12. Apbalvojumi un šampānietis uzvarētājiem!

Uzkodas un atspirdzinājumi. Bezmaksas auto novietošana. Paņemiet līdzi arī savus novusa galdus!     Atpakaļ