13379195

Kārlis Streips: "Par to, kas patlaban notiek Latvijā"
2017-08-16


Latvijas televīzijas un radio žurnalists Kārlis Streips viesosies Čikāgā un runās "Par to, kas patlaban notiek Latvijā". Sekos jautājumi un pārrunas! Svētdien, 27. augustā, plkst. 12:00 Ciānas baznīcas telpās (ēdamzālē), 6551 W Montrose Ave., Chicago, Illinois 60634.

Rīko: Ciānas draudze un Čikāgas Latviešu biedrība

Ieeja: pret ziedojumiem     Atpakaļ