13375202

Mīlas Karuselis
2014-04-24


Mīlas Karuselis - Anita Grūbe, Ingūna Kalniņa un Varis Vētra

2014. g. 27. aprīlī, plkst. 18.00, Latviešu namā - 4146 N. Elston Ave., 2. stāvā

$10 jauniešiem, $20 biedriem/pensionāriem, $25 citiem
Bezmaksas auto novietošana pie Hollerbach Funeral Home, 4024 N. Elston Ave.
     Atpakaļ